logo Helse Vest

Forskingsstrategi

Forsking i Helse Vest skal ha høg kvalitet, gi ny kunnskap og bidra til utvikling av helsetenesta.

Samarbeidsorganet mellom Helse Vest RHF og universitets- og høgskulesektor i regionen, har som del av sitt mandat å utarbeide forslag til felles regional forskings- og innovasjonsstrategi innanfor institusjonane sine samhandlingsområde.

​Forskings- og innovasjonsstrategi ​i Helse Vest for 2020-2023 (PDF)​​

Retningslinje samarbeid forsking, april 2019

Sist oppdatert 25.01.2022