logo Helse Vest

Kva gjer du dersom nokon fortel deg at dei har sjølvmordstankar?

Dersom nokon fortel deg om sjølvmordstankar, skal du ta det alvorleg. Det viktigaste er at du lyttar, forstår og medverkar til å finne rett hjelp.

Kristoffer Joner, selvmordskampanje. Foto.

Lytt

La personen få dele tankane sine med deg utan å avbryte for mykje. Å lytte er det aller viktigaste. At nokon vel å fortelje deg dette, er ei tillitserklæring, sjølv om det kan vere vondt å høyre på.

Ikkje ver dømmande

Ver tolmodig og støttande. Den som er i denne situasjonen, er sårbar og føler seg nesten alltid einsam og fortvilt.

Forstå

Gi uttrykk for at du forstår situasjonen og smerten, men ikkje at sjølvmord er ei løysing.

Søk hjelp

Prøv å få eit inntrykk av kor akutt situasjonen er, og om legevakt eller fastlege bør vere det første steget. Trur du det er overhengande fare for at personen vil skade seg eller ta livet sitt, skal du ringje 113.

Naudetaten er godt rusta til å hjelpe i ein slik situasjon, og dei kan òg hjelpe til med å finne ut kor alvorleg situasjonen er. Dette bør du gjere sjølv om den det gjeld, ikkje vil det. Forklar at du ikkje vil at han eller ho skal døy, og ikkje gå før profesjonell hjelp når fram.

Du kan vere med og finne hjelp til den det gjeld. Det kan vere fastlegen, ein psykolog eller psykiater eller til dømes helsesøster. Du kan tilby deg å følgje eller foreslå ein annan som kan følgje han eller henne til den første timen.

Hjelpetelefonar og anna hjelp

  • Fastlegen har informasjon om ulike lavterskeltilbod der du bur og kan sende tilvising til psykolog eller anna behandling i spesialisthelsetenesta
  • Ved akutte situasjonar, ring legevakta på 116 117
  • Ved livstruande situasjonar, ring naudnummer 113
  • Mental Helse: 116 123
  • Røde Kors: 800 33 321
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40
  • helsenorge.no - om sjølvmordstankar

Kva gjer du dersom du trur at nokon har sjølvmordstankar?

Snakk om sjølvmordstankar – hovudsida for denne kampanjen

Sist oppdatert 09.09.2020